Anpassning av skor

Vi utför de flesta anpassningar av skor.
Några vanliga är lästning, punktlästning, olika förhöjningar, rullsula och avlägsnande av hård bakkappa.